سرانه معوقه بیمه تکمیلی درمان مربوط به قرارداد سال ۹۷-۹۸ (سال گذشته) از شهریور ماه به طور اقساط کسر می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال ۹۷-۹۸ بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و افراد تحت تکفل ایشان در مرداد ماه سال جاری و مشکلات به وجود آمده در هنگام انعقاد قرارداد مذکور و صدور دو مرحله الحاقیه تاکنون، سرانه برخی از بیمه شدگان به جای مبلغ ۳۰ هزار تومان برای هر نفر در ماه، مبلغ ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسر شده بود که به منظور جبران این مقدار معوقه، این مبلغ به صورت اقساط، طی ۲ ماه تا ۱۲ ماه از حساب حقوقی بیمه شده اصلی کسر می شود.

کسر سرانه معوق بیمه تکمیلی درمان قرارداد سال ۹۷-۹۸ از حقوق پرداختی «شهریور ماه ۹۸» اجرایی شده است.