به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند کلمه عبور به صورت پیش فرض شماره شناسنامه فرد تعریف شده است
ضمنا کلمه عبور سامانه دریافت فیش حقوق و آموزش ضمن خدمت یکسان است که در صورت تغییر در هر کدام در قسمت دیگر نیز تغییر خواهد کرد

لطفا اطلاعات زیر را وارد نمائید
کد حقوقی :
کد ملی:
کلمه عبور :
کد تصویر:
سال : ماه:طراحی و برنامه نویسی: هادی رضائی