حاضرین در سایت

7  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ارتباط با مدیریت

تلفنهاي تماس

32227101-3

دورنگار

32220401

بيرجند-بلواركشاورز-سازمان جهادكشاورزي خراسان جنوبي- طبقه سوم

پست الکترونیک:

info@edari-agrijahad.ir

ورود مسئولین امور اداری

 
 

معرفی کارکنان

کارکنان مدیریت امور اداری

  آقای غلامحسین عیسائی مقدم

سمت : مدیر امور اداری

آقای علیرضا زراعتی استند

سمت : معاون امور اداری

آقای علیجان کیانی

سمت : مسئول دفتر 

 

    آقای هادی رضائی

سمت : رئیس اداره استخدام و کارگزینی

 

mousaviآقای سید علیرضا موسوی نژاد

سمت : کارشناس امور اداری

 

abasabadiآقای مهدی عباس آبادی

سمت : کارشناس امور اداری

آقای اصغر دهشیبی

سمت : کارشناس امور اداری

خانم محمدی ماهکان

سمت : مسئول کارشناس امور اداری

خانم سعیدی نیا

سمت : کارشناس امور اداری

 

آقای حسین خونسرد

سمت : رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین

آقای محمدعلی چهکندکی

سمت : کارشناس امور بازنشستگان

 

خانم قلی زاده عیلکی

سمت : کارشناس امور بازنشستگان

 

 

 

 

 
 

پیوندها

تقویم جلالي

 
دوشنبه
آذر
1397
26