رئیس اداره استخدام و کارگزینی

رئیس اداره استخدام و کارگزینی

هادی رضائی
  • آیین نامه ها و فرم ها
  • فرایندهای اداری
IMAGE

03 شهریور 1398

انتقال حق بیمه

   پیوست 

ادامه مطلب ...

05 تیر 1398

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

ادامه مطلب ...

بازدید امروز47
بازدید دیروز39
بازدید هفته177
بازدید کل35455