سامانه الکترونیکی نمایش فیش حقوق کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند کلمه عبور به صورت پیش فرض شماره شناسنامه فرد تعریف شده است
ضمنا کلمه عبور سامانه دریافت فیش حقوق و آموزش ضمن خدمت یکسان است که در صورت تغییر در هر کدام در قسمت دیگر نیز تغییر خواهد کرد

لطفا اطلاعات زیر را وارد نمائید
کد حقوقی :
کد ملی:
کلمه عبور :
کد تصویر:
سال : ماه:



طراحی و برنامه نویسی: هادی رضائی